trapp (2627 album)

Före
Efter
Före
Efter
källartrappa,trappa,tapet,röd,sandberg
badrum
tegel,mura,plantering
Före
Efter
växthus
Före
Efter
Före
Efter
platonmatta,källarrenovering,trägolv i källare,diffusionsöppen färg,auro
Före
Efter
ytterpanel,tilläggsisolering,elite fönster,gammalt hus

Sida: